Bjerre Strand Badelaug2023-09-11T12:36:00+01:00

Bjerre Strand Badelaug

Bliv medlem:

Problemer med oprettelse?

Velkommen til

Bjerre Strand Badelaugs hjemmeside

Her kan du læse om foreningen, vinterbadning samt etablering af sauna på Bjerre strand.

Bestyrelsens hovedfokus er at få godkendt sauna byggeprojektet hos Fredensborg kommune, få en byggetilladelse, rejse økonomiske midler og få bygget og efterfølgende drifte en ikonisk sauna på Bjerre strand, og udsigterne er rigtig gode…

Extreme Sports Bike
Extreme Sports Mountain Climbing

616

Betalende medlemmer på A-listen

1k+

Medlemmer i Facebook gruppen

250 kr

Enkeltperson årsmedlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår forventer I, at saunaen er klar?2024-06-05T14:04:03+01:00

Det er svært at sige, da meget afhænger af de politiske systemer og private aktører: Fredensborg Kommune, Kystdirektorat, nabohøring, yderligere geotekniske undersøgelser, ændring af lokalplan mv. Vi håber at åbne saunaen i 2026.

Status:

 • Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse af skrænten, og Fredensborg Kommune er indarbejdet i sagen.
 • Anlægs- og driftsbudget ligger klar.
 • Der ligger en godkendelse fra Fredensborg Kommunes Fritids- og Idrætsudvalg.
 • Fredensborg Kommunes Plan, Trafik og Klimaudvalg forventer at behandle den nødvendige ændring af lokalplanen til efteråret 2024.

Næste skridt:

 • Lokalplan forslaget skal i otte ugers offentlig høring.
 • Efter endt høring skal det politisk behandles i byrådet. Fredensborg kommunes administration forventer, at dette sker i foråret 2025.
 • Herefter skal Kystdirektoratet ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinje
 • Der skal gennemføres nabohøring, søges byggetilladelse og søges midler til byggeriet.
Hvordan kommer saunaen til at se ud?2024-06-05T14:05:46+01:00
 • Saunaens design er minimalistisk; et stramt og enkelt design, som går i pagt med naturen og sammenføjes med det eksisterende anlæg i samme træsort med en gangbro.
 • Hvor økonomisk muligt, anvender vi genbrugsmaterialer, ikke under 85%.
 • Tegningerne udarbejdet af Asger & Jacob Architects ligger her: bjerrestrandbadelaug.dk/saunaen/ samt under filer på vores facebookgruppe.
Hvorfor placeringen på Bjerre Strand?2024-06-05T14:06:07+01:00

På Bjerre strand findes allerede et badeanlæg, hvilket vil betyde et mindre indgreb i naturen. Samtidig ligger denne strand så tilpas afsides, at de – oftest nøgne – vinterbadere, ikke generer nogen og samtidig selv er afskåret fra nysgerrige blikke.

Hvem kan blive medlem?2024-06-05T14:06:21+01:00

På nuværende tidspunkt kan alle over 18 år blive medlem. Når saunaen er en realitet, kan det blive nødvendigt at give borgere i Fredensborg Kommune fortrinsret. Allerede tilmeldte medlemmer fra andre kommuner fortsætter selvfølgelig.

Hvem kan bruge den kommende sauna?2023-09-11T12:21:23+01:00

Medlemmer.

Hvad får jeg ud af at melde mig ind allerede nu?2024-06-05T14:06:54+01:00
 • Du sikrer dig en plads i saunaen, når den er klar. Vi ved fra andre badelaug, at når en sauna først er etableret, kommer der venteliste.
 • Du støtter udviklings- og etableringsarbejdet økonomisk.
 • Du er med til at vise beslutningstagerne, at der er interesse for saunaen.
Hvad bruges kontingentet til?2024-06-05T14:07:08+01:00

Alt mellem himmel og jord, der relaterer sig til etablering af saunaen: Jordbundsundersøgelser, betaling til arkitekt og entreprenør etc. For en god ordens skyld: Forplejning til bestyrelses- og udvalgsmøder betaler vi af egen lomme.

Som lovgivningen foreskriver, fremlægges årsregnskabet ved den årlige ordinære generalforsamling.

Bjerre Strand Badelaug

Om os

Bjerre Strand Badelaug blev stiftet den 5. November 2016 og har til formål at tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Bjerre Strand i Humlebæk.

Siden etableringen af badelauget i november 2016 er vi vokset til over 1.000 medlemmer på foreningens Facebook side. Vi arbejder på at få tilladelse og bygge en sauna og derudover arrangerer vi jævnligt yoga på stranden.

Bjerre Strand Badelaug har ambitioner om at sætte Humlebæk og Fredensborg Kommune på landkortet set fra et sundhedsmæssigt perspektiv, og vi ønsker, i samarbejde med borgere, lokale virksomheder og kommunen, at bidrage til udviklingen af området omkring Bjerre Strand fra det nuværende “græsplæne og badeanlæg” til kulturelt og sundhedsmæssigt samlingssted for alle kommunens borgere.

Vores kommende sauna er principielt åben for alle, men borgere i Fredensborg Kommune vil naturligvis have fortrinsret.

Vi har endnu ikke lagt os fast på størrelsen på kontingentet, men overvejer flere modeller, bl.a. lidt lavere kontingent for familier og seniorer.

Hvorfor blive medlem?

Fordelene ved medlemskab

Medlemskab i den kommende sauna

Et medlemskab på A-listen sikrer dig og evt. din familie en plads i den kommende sauna.

Interresse for dit lokalmiljø

Humlebæk, Perlen ved Øresund. En sauna vil gøre Humlebæk til et endnu bedre sted at bo.

Motiverer til oftere vinterbadning

En dejlig varm sauna vil øge motivationen til, at hoppe en tur i det iskolde vand.

Hvorfor er det så populært at vinterbade?

Vinterbadning øger lykkefølelsen, styrker dit immunforsvar og er godt for blodkarrene

Sponsorer

Arkitekt:

Asger & Jacob Architects

Asger & Jacob Architects

Hjemmeside:

Go to Top