Det er svært at sige, da meget afhænger af de politiske systemer og private aktører: Fredensborg Kommune, Kystdirektorat, nabohøring, yderligere geotekniske undersøgelser, ændring af lokalplan mv. Vi håber at åbne saunaen i 2026.

Status:

  • Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse af skrænten, og Fredensborg Kommune er indarbejdet i sagen.
  • Anlægs- og driftsbudget ligger klar.
  • Der ligger en godkendelse fra Fredensborg Kommunes Fritids- og Idrætsudvalg.
  • Fredensborg Kommunes Plan, Trafik og Klimaudvalg forventer at behandle den nødvendige ændring af lokalplanen til efteråret 2024.

Næste skridt:

  • Lokalplan forslaget skal i otte ugers offentlig høring.
  • Efter endt høring skal det politisk behandles i byrådet. Fredensborg kommunes administration forventer, at dette sker i foråret 2025.
  • Herefter skal Kystdirektoratet ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinje
  • Der skal gennemføres nabohøring, søges byggetilladelse og søges midler til byggeriet.