Det er svært at sige, da meget afhænger af det politiske system: Fredensborg Kommune, Kystdirektorat mv. Vi håber at åbne saunaen i 2025.

Status:

  • Vi har fået tegnet saunaen i et enkelt design, der passer til det eksisterende anlæg på Bjerre Strand.
  • Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse af skrænten.
  • Anlægs- og driftsbudget ligger klar.
  • Der ligger en godkendelse fra Fredensborg Kommunes Fritids- og Idrætsudvalg.

 
Næste skridt:

  • En ændring af Lokalplanen. Den kommer til politisk behandling i kommunen i efteråret 2023.
  • Herefter skal Kystdirektoratet ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinje.
  • Der skal gennemføres nabohøring, søges byggetilladelse og søges midler til byggeriet.